Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Kalendarium zdarzeń korporacyjnych

Terminy publikacji  raportów okresowych .

 

I. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2015 - 18 marca 2016r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2015 - 18 marca 2016r.

II. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2016r. - 13 maja 2016r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2016r. - 10 listopada 2016r.

III. Raporty półroczne:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2016r. - 31 sierpnia 2016r.

 

W/w terminy publikacji zostały  przesłane do publicznej wiadomości  w raportach bieżących (GPW)

Nr. 1 i Nr.2    w dniach:   27.01.2016 r.  i 29.01.2016 r.  Patrz raporty bieżące

 

 

 

 

 

powrót