Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami

Pan Bogusław Stabryła powiadomił Spółkę , iż jest powiązany z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym

z siedzibą w Sanoku, akcjonariuszem posiadającym ponad 5% akcji Spółki poprzez zatrudnienie

w tym Banku.

 

 

 

.

.

 

 

.

powrót