Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Władze spółek grupy

PBS FINANSE


Skład Zarządu

Prezes Zarządu: Bogusław Stabryła  (powołany od dnia 2018.01.16)

Pan Bogusław Stabryła ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku oraz Studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów.

 

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2003 - 2018 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku  Dyrektor Departamentu Kredytów

1996 - 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Do dnia 15 stycznia 2018 roku wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki, w której pełnił funkcję Przewodniczącego.

Od października 2015 roku jest Prezesem Zarządu PBS IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu  spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Wiceprezes Zarządu: Mariusz Luberda (powołany od dnia 2018.01.16)

 Pan Mariusz Luberda ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku marketing i zarzadzanie o specjalności zarządzanie firmą. Karierę w bankowości rozpoczął w 2001 roku w Depatramencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw u agenta Citibanku Handlowego zaczynając od stanowiska przedstawiciela handlowego. Po krótkiej przerwie (pracownik działu handlowego w firmie Mikrotech S.A.) kontynuował ścieżkę kariery w bankowości początkowo jako doradca klienta zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody by później awansować na stanowisko kierownika zespołu sprzedaży również agenta Citibanku.

 Od 2006 związany był ze spółką Electus S.A. działającą w branży zarządzania wierzytelnościami w sektorze publicznym gdzie jako dyrektor regionalny odpowiedzialny był za wyniki w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Od 2007 roku zaangażowany w rozwój oddziałów w segmencie consumer finanse pod barwami Deutsche Bank PBC S.A. na stanowisku kierownika placówki.

W latach 2010-2014 objął stanowisko kierownika regionalnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka, gdzie z lokalnymi oddziałami w regionie osiągał liczne sukcesy.

Od 2014 roku był związany z Getin Noble Bankiem S.A. na stanowisku Dyrektora Regionalnego Sprzedaży, gdzie skutecznie zaimplementował zmianę modelu biznesowego.

W 2016 roku w Banku Pocztowym pracował jako dyrektor w segmencie detalicznym będąc odpowiedzialny za podległe mu oddziały.

Doświadczenie zawodowe

 2016- 2017 Bank Pocztowy S.A. - dyrektor

2014 -2015 Getin Noble Bank SA - dyrektor regionalny sprzedaży

2010 - 2014 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka

2007 - 2008 Deutsche Bank PBC S.A. - kierownik placówki

2006 - 2007 Electus S.A. - dyrektor regionalny

2003 - 2006 RSD sp. z o.o. (agent Citibanku Handlowego) - kierownik zespołu sprzedaży, wcześniej doradca klienta

2002 - 2003 Mikrotech S.A. - pracownik działu handlowego

2001 - 2002 RDS sp. z o.o. (agent Citibanku Handlowego) - przedstawiciel handlowy MŚP

 

Życiorys wersja pdf

 

Prokurent: Cecylia Potera

Skład Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A.

 

Dawid Sabik - Przewodniczacy Rady Nadzorczej  ( powołany 2 października 2017 r.)

Marta Hajduk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

Agnieszka Kondyjowska - Sekretarz Rady Nadzorczej  (powołana od 16 stycznia 2018 r.)

Grażyna Karaczkowska - Członek Rady Nadzorczej (powołana 2 października 2017 r.)

Agnieszka Trebenda - Członek Rady Nadzorczej  (powołana od  16 stycznia 2018 r.)

Zarząd NEWCO

Prezes Zarządu : Konrad Sumorek

Prokurent : Anna Potera

 

 Zarząd DUET

 Prezes Zarządu - Janusz Pasierb

 

powrót