Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Życiorysy członków Zarządu

Zarząd PBS Finanse

Prezes Zarządu:Bogusław Stabryła (powołany od dnia 2018.01.16)

Pan Bogusław Stabryła ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku oraz Studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów.

 

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:

2003 - 2018 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Kredytów

1996 - 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok

Do dnia 15 stycznia 2018 roku wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki, w której pełnił funkcję Przewodniczącego.

Od października 2015 roku jest Prezesem Zarządu PBS IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

WicePrezes Zarządu: Mariusz Luberda ( powołany w skład zarządu od dnia 2017.07.31 )

 

  Pan Mariusz Luberda ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku  marketing i zarzadzanie o specjalności zarządzanie firmą.

 Karierę wbankowości rozpoczął w2001 roku wDepatramencie Małych i Średnich     Przedsiębiorstw u agenta Citibanku Handlowego zaczynając od stanowiska przedstawiciela      handlowego. Po krótkiej przerwie (pracownik działu handlowego w firmie Mikrotech S.A.)  kontynuował ścieżkę kariery w bankowości początkowo jako doradca klienta zdobywając  liczne wyróżnienia i nagrody by później awansować na stanowisko kierownika zespołu    sprzedaży również agenta Citibanku.

Od 2006 związany był ze spółką Electus S.A. działającą w branży zarządzania wierzytelnościami w sektorze publicznym gdzie jako dyrektor regionalny odpowiedzialny był za wyniki w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Od 2007 roku zaangażowany w rozwój oddziałów w segmencie consumer finanse pod barwami Deutsche Bank PBC S.A. na stanowisku kierownika placówki.

W latach 2010-2014 objął stanowisko kierownika regionalnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka, gdzie z lokalnymi oddziałami w regionie osiągał liczne sukcesy.

Od 2014 roku był związany z Getin Noble Bankiem S.A. na stanowisku Dyrektora Regionalnego Sprzedaży, gdzie skutecznie zaimplementował zmianę modelu biznesowego.

W 2016 roku w Banku Pocztowym pracował jako dyrektor w segmencie detalicznym będąc odpowiedzialny za podległe mu oddziały.

 

Doświadczenie zawodowe

 2016- 2017  Bank Pocztowy S.A. - dyrektor

 2014 -2015  Getin Noble Bank SA - dyrektor regionalny sprzedaży

 2010 - 2014  Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka

 2007 - 2008  Deutsche Bank PBC S.A. - kierownik placówki

 2006 - 2007  Electus S.A. - dyrektor regionalny

 2003 - 2006  RSD sp. z o.o. (agent Citibanku Handlowego) - kierownik zespołu sprzedaży, wcześniej doradca klienta

 2002 - 2003  Mikrotech S.A. - pracownik działu handlowego

 2001 - 2002  RDS sp. z o.o. (agent Citibanku Handlowego) - przedstawiciel handlowy MŚP

 Życiorys wersja pdf

 

Prokurent: Cecylia Potera

 Cecylia Potera   Prokurent

Wiek 57 lat Wykształcenie Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Wydział Ekonomiki Obrotu, magister ekonomii,Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Informatyki

Doświadczenie zawodowe

1975 - 1982 - Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"

Krosno - Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Sanoku - stażysta, zastępca kierownika działu dziewiarskiego

1982 - 1984 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - specjalista ds. księgowości

1984 - 1986 - Narodowy Bank Polski oddział w Sanoku - inspektor

1986 - 1992 - Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sanoku - specjalista ds. finansowych

04.1992 - 06.2002 - Beef-San ZM S.A. - kierownik działu finansowego

od 06.2002 - Beef-San ZM S.A. - Główna księgowa

od 12.2002 - Beef-San ZM S.A. - Prokurent

 

 

.

.

 

 

 

.

powrót